info@bolestbrno.cz
+420 605 343 889
Centrum léčby bolesti    Dělnická 53, Brno - Komín

MUDr. Marek Hakl, PhD.

Prim. MUDr. Marek Hakl, PhD.

Rok narození: 1968

 

Zaměstnavatel

Centrum léčby bolesti  Medicinecare.s.r.o.
Chirurgická klinika FN Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Pracovní zařazení        

Od 2017 Chirurgická klinika FN Brno
Od 2017 Centrum léčby bolesti Medicinecare s.r.o., primář
2016 - 2017 primář Oddělení léčby bolesti FN Brno
2000-2015 vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti ARK FN u sv. Anny v Brně
1993-2000 lékař anesteziologicko resuscitační kliniky FN u sv. Anny v Brně

 

 

Pedagogická činnost                                   

Od 1998 dosud zaměstnanec Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


Pracovní zařazení                             Odborný asistent
Hlavní činnost a zopovědnost        Pregraduální vzdělávání lékařů
Zaměstnavatel                                  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Vzdělání                                             Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Od - do                                               1988 – 1993 Lékařská fakulta MU v Brně
Obor/specializace                             Všeobecné lékařství
Instituce                                              Lékařská fakulta Masarykovy  univerzity v Brně

 

 

 

Odborné zkoušky, atestace        

1996 atestace I.stupně v oboru Anesteziologie a resuscitace
1997 získání certifikátu k možnosti vykonávání samostatné praxe v oboru algeziologie
1998 certifikát o absolvování kurzu akupunktury
2000 atestace II.stupně v oboru Anestezie a resuscitace
2003 získání vědecké hodnosti PhD na LF MU
2005 atestace z oboru Paliativní medicína a léčba bolesti

 

Členství v odborných společnostech

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP – místopředseda
Společnost anesteziologie a intenzivní medicíny ČLS JEP
International Assotiation for Study of Pain (IASP)
Člen akreditační komise při MZ ČR
Člen zkušební komise jmenovaný MZ ČR oboru algeziologie
Šéfredaktor internetového portálu www.sslb.cz
Člen redakční rady www.i-clb.cz

Jazykové znalosti        

Anglický jazyk –  pokročilý
Ruský jazyk – středně pokročilý
        

 

Publikační a přednášková činnost

Několik set českých i zahraničních přednášek a publikací, 4 x monografie, řada čestných předsednictví na českých i mezinárodních kongresech, ocenění za nejlepší publikaci roku a za nejlepší odbornou knihu.


Bolest je něco, co neodmyslitelně patří k životu. A je správné počítat s ní i ve dnech, kdy člověka nic nebolí. Ty přijmout jako určitý dar a vědět, že to není napořád. Když ale bolest přijde, je třeba vědět, jak ji přemoci.

Lékaři

Naši lékaři mají bohatou zkušenost v léčbě bolesti.
Jejich mnohaleté zkušenosti jsou zárukou kvality a odbornosti.

teacher img

MUDr. Marek Hakl, PhD.

Ambulance bolesti
teacher img

MUDr. Michaela Kremláčková

Algeziologie
teacher img

MUDr. Eva Kynclová

Akupunktura
teacher img

MUDr. Eva Kovářová

Akupunktura